BØRNEFYSIOTERAPIBramsnæs Fysioterapi tilbyder behandling af børn i alle aldre.

Vores dygtige børnefysioterapeut Rikke Olsen favner forskellige problematikker og diagnoser og har en special uddannelse indenfor børnefysioterapi samt 20 års erfaring inden for området.

Rikke tager udgangspunkt i barnets funktionsniveau og sammen med med barnet og forældrene opstilles der mål og plan for behandlingerne.

Klinikken omfatter:

  • Undersøgelse, vurdering og behandling af børn med kroniske lidelser som Cerebral parese, Muskelsvind eller andre neurologiske problematikker. Vi ser først og fremmest på barnets muligheder for at udvikle sig fysisk og anvender elementer fra sanseintegrationstræning, træning af ligevægt og balance samt udholdenheds og styrketræning som vi sammensætter til forskellige lege, så barnets motivation og glæde ved handlingerne styrkes. Vi tester udfra Gross motor function measurement scalaen, hvis det er relevant og kan i arbejdet med CP børnene udarbejde en CPOP som bruges tværfagligt på hospitaler til en årlig vurdering af barnets udvikling. Vi samarbejder bredt med andre fagpersoner som læger, PPR,, pædagogisk personale samt hjælpemiddelkonsulenter mhp at barnet får så godt et funktions niveau som muligt.

På klinikken behandler også børn og unge med almene fysiske problematikker som hovedpine, scoliose, smerter i kroppen fra muskler og led mm. Vi starter med en grundig undersøgelse og testning som er udgangspunktet for behandling, vejledning eller træning.Kom i kontakt med os

Her kan du skrive en besked til os, vi vender tilbage hurtigst muligt